Kiemelt főszponzor: Főszponzorok:

Tagdíj szabályzat

A Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft.

TAGDÍJ SZABÁLYZATA

1.        A Szolnoki Vízilabda Sport Club (továbbiakban: SZVSC) sportolóinak az alábbiak szerint kell hozzájárulniuk a sporttevékenységük – szervezett formában történő – gyakorlásához.

2.        A sporttevékenység gyakorlásához való hozzájárulás tagdíjfizetés formájában történik, melynek összegét a klub állapítja meg.

3.        A tagdíjfizetési kötelezettség a sportoló tagsági viszonyából ered, ezért a tagdíjat az edzésekről történő
– átmeneti – távolmaradás esetén is fizetni kell.
  Sportolónak minősül mindenki, aki a klub által szervezett edzéseken, eseményeken részt vesz és igénybe veszi a klub által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket.

4.        A tagdíjfizetés elmulasztása a tagsági viszony megszűnését vonja maga után, ezért azok a sportolók, akik nem fizetik a tagdíjukat, kizárják magukat a klubból, így az SZVSC által biztosított kedvezményeket nem vehetik igénybe (pl. nem kaphatnak havi testnevelési bérletet), továbbá nem vehetnek részt az SZVSC által szervezett sportversenyeken, edzéseken.  Abban az esetben, ha a sportoló tárgyhó 25. jelzi a klub felé, hogy következő hónapban szüneteltetni szeretné tagságát úgy nem köteles tagsági díjat fizetni.   A klub által nyújtott bármely nemű kedvezmény, ill. kedvezményes szolgáltatás csak és kizárólag azoknak a sportolónak jár, aki folyamatos, azaz 12 hónap tagdíjfizetéssel rendelkeznek.

5.        A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt kizárt sportolók csak abban az esetben folytathatják az SZVSC-ben a sporttevékenységüket, ha a tagdíjfizetési kötelezettségüknek visszamenőlegesen eleget tettek.

6.        Az SZVSC-ben sporttevékenységet folytató tagok az alábbiak szerint kötelesek tagdíjat fizetni:

a.        A felnőtt OB-I-es csapat tagjai számára, ill. egyedi megállapodás alapján az SZVSC tagdíjmentességet biztosít. (OB-I-es csapattagnak az OB-I-es vezető edző által kijelölt OB-I-es keret tagja minősül)

b.        Az a) pontban felsoroltakon kívül a havi tagdíj egységesen 8.000.- Ft/fő

Kivételek:

–          Amennyiben egy közös háztartásban több sportoló (klubtag) van, úgy a második (harmadik, stb.) testvér tagdíj kedvezményt kap.  Az ő számukra a havi tagdíj összege 6.000.- Ft/fő

–          Ez a kedvezmény nem vonatkozik az OB-I-es csapat tagjainak testvéreire.

–          Megszűnik a kedvezmény, ha a teljes összeget fizető sportoló tagsági viszonya megszűnik (pl.: nem fizeti a tagdíjat, eligazol, stb.), kivéve, ha hárman vagy többen voltak egy háztartásban testvérek, mert ez esetben egyiküknek teljes tagdíjat kell fizetnie, de a többieket továbbra is megilleti a testvérkedvezmény.

7.        A tagdíjat előre, tárgyhónap 10. napjáig kell a tagoktól beszedni.

8.        A tagdíjat a szülő/gondviselő köteles befizetni a Szolnoki Vízilabda Aréna pénztárába, vagy átutalással a Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10589162-49020016számú számlájára utalni.  Átutalás esetén a közlemény rovatba kérjük feltüntetni a sportoló nevét, a tagdíj hónapját, úszó/vízilabda szakosztályba tartozását.

9.        Az edző a tagdíjat befizető sportoló számára köteles az SZVSC által biztosított, (a VCSM- Szolnok Zrt-től vásárolt) sorszámozott havi testnevelési bérletet kiadni, amely a tagdíj befizetését igazolja, valamint az edzésekre és hivatalos eseményekre történő díjmentes bejárást biztosítja.

10.     A szabályzatban foglaltaktól kivételes esetekben az ügyvezető igazgató, vagy megbízottja engedélyezhet ideig-lenes eltérést (pl.: szociális helyzetre való tekintettel ideiglenes tagdíjmérséklést).

Szolnok, 2015. 09.21.

Mohi Zoltán
ügyvezető igazgató

Támogatóink